събота, 10 май 2008 г.

ЗА АЗИЗИЕ ДЖАМИЯ

По - известната на варненци Азизие джамия се намира на днешната улица “Ангел Георгиев”. Датата на построяването й не е изяснена. По думите на районния мюфтия джамията е строена през 1795 г. Както всички джамии Азизие е построена така, че молитвената й ниша да сочи към Мека. От архитектурна гледна точка тя е ниска еднопространствена джамия, със скатен покрив, в средата на малък двор. На западната стена, вдясно от входа се издига минарето. Самото минаре е с квадратна основа, която след нивото на джамията преминава в кръг.
Скорошният ремонт е оказал влиянието на сегашния облик на джамията. Интериорът е семпло оформен, но съгласно ислямските канони. Преди да се влезе в молитвения салон се минава през малко предверие, в което има мивки за ритуално измиване и етажерка за оставяне на обувките. Аналог на християнския олтар в джамията е михрабната молитвена ниша. Единствено във варненската Азизие джамия михрабната ниша е украсена със златна врата от каабата в Мека.
Над входната колоната е разположен балкон, в който по правило, зад декоративни решетки е мястото за молитва на жените. Характерен и за другите джамии е преходът между балона и минарето.

www.bgglobe.net