неделя, 17 април 2011 г.

Авторски снимки:Mавзолеят Хазър Баба от ХVІ в. при с. Богомил

Още авторски снимки от Mавзолеят Хазър Баба от ХVІ в. при с. Богомил - Хасковско ТУК.

( 06.07.08 г.)


История

Старото име на селото е Текето, има връх на това име в Сакар планина непосредствено над селото. Село Богомил е в българските предели от 1885 г. след Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Старото име на селото е Текето, а новото получава през 1906 г., когато с указ 462 от 21 декември същата година е преименувано. Селото е разположено в запад-югозападните склонове на Сакар планина и лежи до самия път, свързващ Харманли с Тополовград. Вероятно старото си име е получило от изграденото през 1541 г. тюрбе на Хазър баба. Според оскъдните данни, с които се разполага, текето е построено от самия Хазър баба, който по-късно бил погребан в него. Смята се, че той е живял или в село Българин или на мястото на селото Богомил, и е владеел голяма част от земите и селата наоколо. Нямаме данни за възникването на селото. Може да се предполага, че е възникнало около имението на Хазър баба, и след изтеглянето на турците по време на Руско-турската война се е развило като отделно селище от настанилите се тук българи.Инфо