петък, 27 юли 2007 г.

Издигат втора джамия в Кърджали

Втора джамия ще бъде издигната в Кърджали, решиха на сесия общинските съветници, предаде БТА.

За тази цел е отреден парцел на границата между кварталите "Прилепци" и "Възрождеци" с площ от 1 400 квадратни метра. Без разлика от партийната принадлежност, всички общински съветници гласуваха за предоставяне безвъзмездно право на строеж за молитвения дом.

С решението се удовлетворява молбата на мюсюлманското вероизповедание, представлявано в Кърджали от Ферад Сеид.

Теренът е предоставен с безвъзмездно право на строеж, защото така изисква законът, когато става дума за религиозни храмове. Без да са доказали правото си за собственост на този терен, някои граждани вече са реагирали, но те ще бъдат обезщетени с общинска земя.

Според експерти от общинската администрация, строителството ще започне след една година, когато приключи проектирането.
(BG News Room,27.07.2007)